Kom kijken!

In beweging

Evaluatie

Tijdens de studiedag op 23 februari 2018 hebben we de afgelopen periode onder de loep genomen en geëvalueerd. De school, het onderwijs, het team, onze samenwerking…Er is flink opgeruimd en we hebben afgelopen maanden kritisch gekeken naar onze eigen rol en gewerkt aan onze vaardigheden en competenties. Met de focus op klassenmanagement en instructie (we hebben het EDI-model geïntroduceerd) zijn we met elkaar een verbetertraject ingegaan. 

Met elkaar elke dag een beetje beter…

Dat was hard werken, maar het voelde goed. Tijdens de dagelijkse stand-up, waarin we kort de doelen van de dag bespraken, toetsten en bijstelden merkten we iedere keer dat we EDI beter in de vingers kregen.

Afgelopen periode zijn de CITO-toetsen afgenomen. Dat is niet alleen om te kijken hoe de kinderen er voor staan, maar vooral ook een graadmeter voor ons onderwijs. Vol trots heeft Dorinda ons de vooruitgang gepresenteerd.

Het opruimen, opnieuw inrichten van sommige klassen, een overzichtelijke bibliotheek, alle gezamenlijke sportactiviteiten, de dagelijkse afstemming van het team tijdens de stand-up, de wekelijkse nieuwsbrief, het werken met de weektaak, het zelfstandig starten tijdens de inloop, het continurooster, de betrokken ouders, het coachen van teamleden, de EDI-scholing en de dagelijkse inzet van een positief en leergierig team en hele leuke kinderen… al die zaken hebben bijgedragen aan een betere school. Dat voelen we niet alleen, dat kunnen we ook meten en aflezen aan de hogere resultaten.

Wat een mooi resultaat en wat heerlijk om zo de vakantie in te gaan!

TROTS!

En de plannen voor het tweede half jaar…

Zo’n verbeterslag smaakt naar meer, dus we gaan er rustig mee door.

Tot nu toe is Sonja vooral veel in de groepen geweest met een EDI-kijkwijzer. De lessen werden geobserveerd en nabesproken. Zinvol en leerzaam.

Na de vakantie gaan de leerkrachten bij elkaar de lessen bekijken en met elkaar nabespreken. Zinvoller en nog veel leerzamer! Als we kijken naar de rekenresultaten zien we in de groepen 5, 6 en 7 wat zwakke punten. Dat lijkt vooral te komen omdat sommige zaken nog niet goed genoeg geautomatiseerd zijn. Dat begint al bij de kleuters… een mooi schoolbreed verbeterproject, waar we tot aan de grote vakantie mee aan de slag gaan.

En natuurlijk gaan we door met het verbeteren van de website, gaan wePARRO – de app waarmee de leerkracht heel snel kan communiceren met de ouders van de groep -verder uitrollen. We gaan buitenlessen organiseren en blijven veel aandacht besteden aan gezondheid, sport en bewegen.

We gaan nadenken over de organisatie van de oudergesprekken en we gaan een pleinwachtrooster maken, zodat (bij toerbeurt) de leerkrachten even een kwartiertje pauze hebben.

Wordt vervolgd (en installeer PARRO gerust al op je telefoon!)

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.