Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

Onze school kent een lange historie, die gestart is als de Dorpsschool. Het oude schoolgebouw bestaat al lang niet meer en heeft plaatsgemaakt voor een fris en modern pand. Het bordkrijt is vervangen door digiborden en de naam is veranderd in Sprenge, een door mensen gegraven beek, die veel vrijheid heeft, maar toch in haar loop wordt begeleid.

Niet alles is verdwenen. In ons onderwijs kijken we steeds kritisch naar wat werkt en wat goed is voor kinderen. Dan komen we er steeds weer achter dat de basis van gewoon goed onderwijs al heel lang hetzelfde is: een leerkracht die goed uitlegt en voordoet. In onderwijstaal heet dat directe instructie.

Wat is Directe Instructie?

Directe Instructie (DI) is een manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitlegt en voordoet, waarna de leerlingen de gelegenheid krijgen samen met de leerkracht en met elkaar verder te oefenen. De leerkracht controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en geeft gerichte feedback. Als blijkt dat de meeste leerlingen de leerstof beheersen, dan werken ze zelfstandig verder.

Is dat niet ouderwets?
Modern onderwijs baseert zich op aanpakken die bij herhaling effectief zijn gebleken. Recente wetenschappelijke meta-analyses laten zien dat directe instructie heel goed werkt, zoals de meta-analyse van Stockard e.a. uit 2018 waarin data van een halve eeuw onderzoek is verwerkt en de meta-analyse van Hattie uit 2009 waaraan meer dan 40.000 leerlingen hebben deelgenomen.

Onderwijs gaat toch over meer dan alleen leren?
In een DI-les is er veel interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling, waardoor er veel wordt samengewerkt en relaties worden versterkt. Doordat leerlingen in kleine stappen de leerstof eigen maken, doen ze veel succeservaringen op en dat vergroot hun zelfvertrouwen en motivatie.
Leerlingen die les hebben gekregen volgens de principes van DI léren niet alleen meer, maar hebben ook meer zelfvertrouwen (self-esteem) en zijn beter in het oplossen van complexe problemen (problem-solving skills) dan leerlingen die les krijgen volgens andere onderwijsconcepten.

In de genoemde meta-analyses blijkt dat álle leerlingen profiteren, dus zowel sterke, gemiddelde als zwakke leerlingen. Voor alle leerlingen is DI een krachtige aanpak, maar zwakke leerlingen profiteren het meest. DI biedt leerlingen gelijke kansen op succes, ongeacht hun sociaaleconomische afkomst.
Soms wordt ten onrechte gesteld dat sterke leerlingen geen instructie nodig hebben en beter zelfstandig en ontdekkend leren. Hoogbegaafdheidspecialist Eleonoor van Gerven zegt hierover: “Het idee dat juist deze leerlingen met een minimale instructie de leerstof zouden moeten kunnen begrijpen, is een grote misvatting.”

Wat is het verschil tussen DI, DIM, ADI, IGDI, EDI?
Het zijn allemaal vormen van Directe Instructie, vandaar de DI in alle afkortingen. Het basismodel is hetzelfde, maar in de loop der jaren is het model verfijnd en verbeterd. Zo werden leerlingen meer geactiveerd (ADI), werd er meer rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen (IGDI) en werd de instructie nog explicieter gemaakt (EDI). Op de Sprenge gebruiken we het EDI-model.


Ons onderwijs

Wij geven les volgens het leerstofjaarklassensysteem. De kinderen zitten dus per groep bij elkaar, maar dat betekent niet dat ze allemaal hetzelfde doen... 


Team

Maak kennis met ons team...Zo is het georganiseerd

Tekst mag hier.... 

Met zorg voor kinderen

Tekst mag hier.... 

Dit spreken we af

Tekst mag hier.... 

Kiva

KiVa: samen maken we er een fijne school van! KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen...


On the move

KiVa: samen maken we er een fijne school van! KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen...Met deze mensen

Tekst mag hier.... 

Dit doen we ook

Tekst mag hier.... 

Komen en gaan

Tekst mag hier....