Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Komen en gaan

Instroom van kinderen

Als jouw zoon of dochter een jaar of drie is, is het een mooi moment om eens rustig te gaan zoeken naar een fijne basisschool. Neem daar rustig de tijd voor en ga eens bij meerdere basisscholen langs om te kijken hoe het er aan toe gaat. Je bent van harte uitgenodigd op de Sprenge. Neem je zoon of dochter gerust mee! Een dagje meedraaien bij de kleuters is altijd mogelijk.

Aanmelden leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte bestaat een speciale procedure, neem hiervoor contact met ons op.

Aanmelding leerlingen hogere groepen en/of van andere basisschool

Bij verhuizing uit andere plaatsen of bij leerlingen afkomstig van andere basisscholen wordt er gekeken of er plaats is in de gevraagde groep. Definitieve plaatsing is pas mogelijk na het inwinnen van inlichtingen bij de "huidige" school en na de ontvangst van het onderwijskundige rapport. Wij verzoeken u in voorkomende gevallen, met ons contact op te nemen om een afspraak te maken.

 Uitstroom van kinderen

Naar een andere basisschool  

Wanneer een kind, bv. door verhuizing, naar een andere school gaat, wordt er altijd een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit rapport gaat (digitaal) naar de nieuwe school. Deze informatie is belangrijk voor de nieuwe leerkracht zodat hij/zij meteen kan aansluiten bij het onderwijsniveau en/of de sociale behoeften van het kind.

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs

Advies voor uitstroom naar het vervolgonderwijs wordt bepaald op basis van de methodetoetsen, de Cito-resultaten gedurende de totale schoolloopbaan en de observaties van de leerkracht(en).

Ouders van kinderen uit groep 8 krijgen gedurende het schooljaar algemene informatie over de diverse vormen van voortgezet onderwijs en de aanmeldingsprocedure. In een individueel gesprek geeft de leerkracht het schooladvies.

De school adviseert het niveau van het vervolgonderwijs, de ouders bepalen de schoolkeuze.

De kinderen van groep 8 bezoeken op de open dagen een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs. Nadat kinderen zijn geplaatst, volgt de ‘warme overdracht’: basisschool en middelbare school bespreken per kind bijzonderheden en adviezen.

De eindtoets (IEP) wordt hierna pas afgenomen.

Van de meeste VO-scholen krijgen we regelmatig een update van de schoolvorderingen van onze oud-leerlingen.

Schorsing en verwijdering

Situaties zijn mogelijk waarbij scholen kinderen mogen weigeren, schorsen of verwijderen. Hierbij valt te denken aan ernstig/herhaaldelijk wangedrag door kinderen, waarbij een kind geschorst of verwijderd kan worden. 

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.