Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Daltonschool

Samenwerken

Door leerlingen goed te laten samenwerken, vullen ze elkaar aan, helpen ze elkaar op basis van sterke en zwakke punten, proberen ze samen naar een oplossing te zoeken én stimuleren ze elkaar. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en door samenwerkend leren kunnen we nog meer resultaten halen, zowel op sociaal- als leergebied. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ten opzichte van elkaar meelevend, belangstellend en verdraagzaam zijn. Daarbij maken wij gebruik van de principes vanuit het coöperatief leren, In de lokalen zitten de leerlingen daarom in tafelgroepen van 2 of meer leerlingen.

"The school functions as a social community"
 

Zelfstandigheid

Stilzitten, luisteren, oefenen en veel herhalen: ruimte om een eigen weg in te slaan was er vroeger niet bij. Wij stimuleren zelfwerkzaamheid door de kinderen zelfstandig en zelf ontdekkend te laten werken. De taken die een kind aangeboden krijgt zijn aangepast aan zijn of haar ontwikkeling en individuele leermogelijkheden. De taken zijn zo op iedere leerling aangepast dat hij of zij er zelfstandig aan kan werken en problemen kan oplossen. Naarmate het kind zelfstandiger wordt, leert het meer gerichte keuzes te maken. 

De zelfwerkzaamheid komt vooral tot uiting in ons takensysteem, waarmee leerlingen zelf keuzes kunnen maken in bijvoorbeeld de volgorde van de verwerking van de vakken, de dag waarop een taak wordt afgemaakt, de plaats van werken en het wel of niet samenwerken met andere leerlingen.

"Experience is the best and indeed the only real teacher"
 

Verantwoordelijkheid/Vrijheid

Vrijheid betekent niet dat een kind kan doen en laten wat het wil; het gaat gepaard met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Kleuters en 12-jarigen ervaren vrijheid in verschillende mate op hun eigen manier. In taken vinden leerlingen vrijheid en verantwoordelijkheid. Hun keuze ligt in: het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken, het al of niet raadplegen van keuze van hulpbronnen, alleen werken of samenwerken met anderen en de tijd die aan de verschillende onderdelen wordt besteed.

De leerkracht kent en begeleidt de kinderen individueel goed. De ruimte voor ieders vrijheid en verantwoordelijkheid wordt afgestemd op wat de leerlingen aankan.

"Freedom and responsibility together perform the miracle"
 

Reflectie

De ontwikkellijnen zijn helder beschreven. De leerlingen reflecteren aan de hand van de beschrijvingen op hun eigen ontwikkeling. De leerkracht doet dat ook. Over waardering vindt een gesprek plaats tussen leerkracht en leerling. Op deze manier leert de leerling optimaal over zijn eigen ontiwkkeling.

"I would bet he first tot hear welcome criticism"
 

Effectiviteit

De leerstof wordt groepsgewijs aangeboden, waarbij de groepssamenstelling kan wisselen. De jaarstof wodt vertaald in periodieke programma's en weekplannen. Daarin worden de leerdoelen vastgesteld en besproken met de leerlingen. Voor de leerlingen is er een keuzevrijheid om naast de kerntaken aan doelen te werken die zij nog niet beheersen. Zelf kunnen leerlingen kiezen uit werkvorm, tempo, tijd en plaats.

Het meten van effectiviteit op inidividueel niveau gebeurt aan de hand van kindgesprekken en toetsresultaten. Op groepsniveau meten we effectiviteit door groepsbesprekingen en leerlinvolgsysteem analyses. Schoolanalyses door middel van leerkrachtgesprekken, analyses vanuit Parnassys en de koppeling naar onze missie en visie, geven een goed beeld waar de school staat en waar de school nog aan wil werken.

"Efficiency measure: a simple and economic reorganization of the school"

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.